Grafik

GRAFIK

Grafik är ett samlingsnamn för konst som framställts som tryck. Grekiskans sograffito, måla med ljus, för tanken till svartvit bild, men idag kan grafik även avse färggrafik.

Djuptryck.

Intaglio.


är en grupp trycktekniker. I de flesta intaglio-tekniker (också kallad djuptryck) använder man sig av en metallplåt, vanligtvis av koppar eller zink, där tryckfärgen stannar i de fåror och räfflor som skurits eller frätts fram av syra i plåten. Ett tryck erhålls genom att den med ett fuktat papper täckta plåten rullas genom en tryckpress; papperet tvingas ned i de graverade spåren och tar på så sätt upp färg. Tekniken används vid tryckning av vissa delar på frimärken och sedlar, för att försvåra förfalskning.

Koppargrafik.

Färgen överförs genom djuptryck till papperet. Konstnären använder en kopparplatta som ristats med torrnål, graverats eller etsats, och sedan infärgats. En platta av zink eller annan metall går också att använda. Varje metall har sina egenskaper och zink är mjukare än koppar och håller för färre antal tryck. En kopparplåt kan förstålas för att tåla ett större antal avtryck.
Graverar du så använder du en kopparstickel, som du för framför dig och skapar en rak grad, använder du en rits så kallas det torrnål, som du släpar i underlaget och skapar en sned grad.
Om du vill etsa kan du lägga flera olika slags grunderingar på plåten för att skydda baksidan och de delar av plåten som ska bevaras vita.
Akvatint är ett slags asfaltdamm som ger den slutliga bilden en graderad kornighet. Akvatinten lägges i ett akvatintskåp, där asfaltspulvret dammas upp och sedan sakta dalar ned på plåten för att sedan värmas fast. Du kan måla i vissa partier med sockerlösning för att få grunden att lyfta från plåten, sk sockerakvatint.
Plåten etsas i ”holländska badet”, salpetersyra, eller i järnkloridlösning.
När graden är färdigristad eller etsad appliceras tryckfärg på den uppvärmda plåten, avtorkas och placeras på tryckbädden med ett fuktat tryckpapper ovanpå och köres genom tryckpressen.
Mjukgrund, i vilken du kan teckna med ett papper lagt ovanpå, tekniken får den slutliga bilden att likna en blyertsteckning.
Hårdgrund som du applicerar flytande med pensel eller uppvärmd applicerad med en vals. I hårdgrunden kan du rita med ett vassare föremål, exempelvis en lite trubbig torrnål. Alla etsningarna etsas och allteftersom graden blivit tillräcklig blockeras partierna med hård respektive mjukgrund.

Collografi och karburundumtryck

Här åstadkoms de färgbärande partierna med applikationer på en plåt, kartong eller träskivas yta. Nästan alla sorters material kan användas som inte överskrider pressens och papperets förmåga. Som tryckmedium kan man med fördel använda kartong som lackas för att inte suga åt sig fett från tryckfärgen. Lacket kan själv göras färgbärande med strukturgivande tillsatser som sand eller Karborundum. Man bör vara försiktig då partiklar från tryckmediet kan spridas i verkstaden och skada utrustningen.

Högtryck.

Till högtrycksteknikerna räknas trägravyr, träsnitt och linoleumsnitt.
Här blir de avlägsnade partierna det som blir bildens vita, till skillnad från djuptrycket där de avlägsnade partierna, graden, är de som fångar upp färgen. Träsnittet utföres på längdträet, trägravyren på ändträet.
Färgen valsas på stocken och pappret placeras ovanpå. Tryckpressen är inställd på ett lösare tryck än för djuptryck.
Eventuellt kan du använda en annan tryckfärg än för torrnål och etsning, eller samma med högre tillsats av olja.

Plantryck.

Hit räknas silcscreen och litografi. Silcscreen, även kallad serigrafi, bygger på att en tunn uppspänd duk får sina maskor blockerade antingen med en mall av plast, fotografiskt belyst och rastrerad fotoplast eller av en specialemulsion. Där färgen släpps igenom syns bilden. Flera ramar kan användas för att trycka en färgbild. Screenfärgen är specialkonstruerad för att kunna passera det finmaskiga nätet, samt inte torka för snabbt men inte heller för långsamt. Screen passar bra för textila tryck.

Litografi, en sten eller plåt får en bild applicerad med pensel eller krita, en svag etslösning appliceras och bilden tvättas bort. I det feta partiet där färgen suttit kommer tryckfärgen att fastna. Plåten eller stenen hålles våt under hela tryckprocessen.

Digital bild för skärm eller tryck.

En bild kan skapas direkt i datorn, med hjälp av ett foto som scannats, ett foto som överförs direkt från ett minneskort, eller en eller en serie bilder från en film. Bilderna manipuleras utifrån konstnärens visioner i valfritt bildbehandlingsprogram, Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Premiere, After Effects, Gimp (gratis programvara online) m.fl. Beroende på slutstation för bilden väljs bildformat, filformat, upplösning, färgsync etc.

Upplösningnen för skärmgrafik brukar ligga mellan 72-96 pixlar per tum, för trycksaker brukar man räkna ut upplösningen beroende på rastertätheten och papperskvalitén. 300 pixlar per tum brukar vara ett värde som brukar täcka behovet för trycksaker.

En bild som ska tryckas och rastreras ska ligga i CMYK läge (tryckfärgerna CYAN, MAGENTA,YELLOW och KEY-colour) sk subtraktiv färg, men en bild som ska visas på skärm ligger i RGB läge (RED, GREEN, BLUE), sk additiv färg. RGB-systemet innehåller en betydligt större färgrymd än CMYK-systemet och därför är det viktigt att konverteringen från RGB till CMYK sker på ett korrekt sätt.

Giclée.

Bilden framställes i datorn i valfritt bildbehandlingsprogram. En storformatsskrivare skriver ut bilden på syrafritt papper med arkivbeständigt bläck, hitills garanterat hålla 108 år. (Då tekniken inte funnits så länge har man inte kunnat simulera längre tid än så) Gicléetrycket är ganska kostbart, men innebär att konstnärern kan lägga ner mer arbete på själva bilden än på arbetet med att trycka.

GIF

Graphics Interchange Format

Ett digitalt filformat som lämpar sig för att spara grafik, text, svartvita enkla illustrationer utan mjuka tonövergångar, men även animationer i. För skärmgrafik.

TIF

Tagged image file format

Ett digitalt komprimerande filformat för att lagra rastrerade bilder. Kan överföras från en MAC till en PC eller från din dator till ett tryckeri.

JPEG

Joint photographic experts group.

Digitalt format för fotografiska bilder som stöds av de flesta browsers.