Tempera

Jul, tempera på duk, 140 x 107 cm
Horror vacui, tempera på duk, 140 x 105 cm
Bedagad, tempera på duk, 110 x 90 cm
Vart är vi på väg? Tempera på duk, 250 x 47 cm
Stulna änglar, tempera på duk, 103 x 78 cm
Navet i staden, tempera på duk, 110 x 80 cm
Gammalt fönster, tempera på duk, 110 x 86 cm, 2012
Celebert besök, äggoljetempera på duk, 82 x 56 cm
Duva på asfalt, äggoljetempera på duk, 39 x 25 cm
Vadårå! äggoljetempera på duk, 50 x 37 cm
Allt kött är hö, 95 x 70, tempera
Våren, tempera på duk , 106 x 90 cm
Ingenmansland, 65 x 44, tempera på duk, 2011
Åter till naturen, 30 x 40, tempera
Till förruttnelsen, 34 x 24, tempera
Markens gröda, 97 x 65, tempera
Luftslott, tempera på duk, 115 x 85 cm,
I döda poeters sällskap, tempera på duk, 83 x 120 cm
Description

Ett modernt stadslandskap vid juletid. Mörker. Glashuset som symbol för vårt bräckliga samhälle. Ljuset inifrån. Inte idylliskt men ändå vackert. En klädd gran skymtar på ett av taken. En ensam person drar kappan tätare runt kroppen i snålblåsten.

Att måla mörker med tempera kräver många lager av färg för att bygga upp svärta. De mörka partierna i himlen är målade med en blandning av pariserblått och caput mortuum, och jordens mörka partier är målade med en blandning av pariserblått och kasslerbrunt. Formatet är 140 x 105 cm.
Målningen visades på Liljevalchs vårsalong 2017, Malmskillnadsgatan 32. Cirka 83000 besökare var rekordet.

A modern urban landscape at Christmas time. Darkness. Glass House as a symbol of our fragile society. The light from within. Not idyllic yet beautiful. A covered spruce glimpse of one of the roofs. A single person pulling the cloak more tightly around the body in the biting wind.

To paint the dark with tempera requires many layers of paint to build up the darkness. The dark areas in the sky is painted with a mixture of pariserblått and caput mortuum, and earth dark areas are painted with a mixture of brown pariserblått and pork loin. The format is 140 x 105 cm.
The painting was shown at Liljevalchs Vårsalong 2017 Malmskillnadsgatan 32. Approximately 83,000 visitors were the record.

Blandar egen färg bestående av pigment och temperaemulsion: ägg, olja, damar och vatten och några droppar lavendelolja. Temperan målas på fin linneduk med halvsugande grund. Temperan kan laseras, schumras och skrapas och har mycket god hållbarhet.
Medverkade i Liljevalchs vårsalong 2017. Se bilderna och hela salongen på film här>