VAD ÄR KONST??

Vad är konst! Den frågan ställdes till alla medlemmar på Konstnärernas Kollektivverkstad 2007 och diskussionen surrar ännu:

” Alla krig börjar i människohuvuden. Och freden håller till på samma ställe. Att syssla med konst är ett fredsarbete som räcker till. Den äkta konsten undervisar oss om de äkta livsvärdena, och bara i dem finns det stadga att motså malströmmen vi befinner oss i. ”

Ur ”Bara Konst” artikeln ”Information, 12-11-1957” R Broby-Johansen

”Konst är ett uttryck för samtiden.”

Ur ”Bara Konst” R Broby-Johansen

”Det går inte att använda – då är det konst”

Skattemyndigheten enligt Roland Haeberlein

”Det går inte att sälja – då är det bra konst.”

Anonym

”Konst är någonting som en person som kallar sig

konstnär påstår är konst och som han lyckas övertyga minst en annan person om.”

Aftonbladet 20-04-04 Pierre Bourdieu

”I dont worry about art or life. I mean, the war and the bomb worry me but usually there´s not much you can do about them. I´ve represented it in some of my films and I´m going to try and do more.

Money doesn´t worry me, either, though I sometimes wonder where is it? Somebody´s got it all!”

”Jag bryr mig varken om konsten eller livet. Det är klart att kriget och bomben bekymrar mig men i regel är det inte så mycket man kan göra åt det. Jag har framställt detta i några av mina filmer och jag skall försöka göra det igen. Pengar bekymrar mig heller inte även om jag ibland undrar var dom finns? Någon har alltihop!”

Andy Warhol/ Katalogen till utställningen på Moderna Muséet 1968

”My art, what do you want to say about it? Do you think you can explain the merits of a picture to those who don´t see them?….I think that literature has only done harm to art. You puff out the artist with vanity you inculate the taste for notoriety, and thats it all; you do not advance public taste by one jot ..despite all your scribbling it never was in a worse state than it is at present…Dites?”

Edgar Degas till en irländsk journalist 18.. ”Degas by Degas” 1890

Vad är konst? Skriv en kommentar om vad konst är enligt dig!

Från wikipedia:
Konst
är ett begrepp som omfattat en rad olika företeelser, och som definierats mycket olika, vid olika tidpunkter och platser. Det svenska ordet härstammar ifrån forngermanskans kunst vilket härstammar från ”können” och som betyder ”kunnande”. Det engelska ordet för konst, art härstammar istället ifrån latinets ars vilket ungefär betyder ”arrangemang” eller ”att arrangera”. Idag används oftast begreppet i anknytning till vad som förr benämndes de sköna konsterna, som bland annat omfattar bildkonst, arkitektur, konsthantverk, skulptur och musik, det vill säga skapande verksamhet som syftar till emotionella eller expressiva uttryck, eller resultatet av en sådan verksamhet. Denna användning av begreppet är en utveckling ifrån den antikens tanken om de sju fria konsterna (på latin septem artes liberales) vilka var akademiska ämnen som exempelvis grammatik och retorik men även musik. Konsten var då starkt förknippat med ett hantverk. Utifrån detta perspektiv omfattade begreppet konst även senare mer handfasta företeelser som ingenjörskonst eller stridskonst. I samma anda som den senare användningen brukas begreppet exempelvis fortfarande för cirkuskonster och kampsport som på engelska kallas martial arts.

Konstbegreppet

Begreppet ”konst” har haft olika betydelser under olika epoker. Tolkningen och användningen av begreppet skiftar heller inte bara över tid, utan också mellan individer och kulturer. I antikens Grekland stod konstbegreppet för praktiskt kunnande, satt i kontrast till teoretiska kunskaper. Man skilde också på sådana aktiviteter som resulterade i verkliga ting och sådana som producerade bilder av ting. Ända fram till 1700-talet kallades sådant avbildande för just konst. Under 1700-talet fick konstbegreppet gradvis en ny innebörd. Nu omtalades även själva konstobjekten som konst, inte bara kunnandet. 1900-talets postmodernism förkastade idén om att konsten skulle ha ett egenvärde eller ”inre kärna och mening”. Detta har förändrat synen på konstens ”äkthet” och frågan om ”god” och ”dålig” konst. Ett samtida konstbegrepp är det så kallade institutionella konstbegreppet, som bygger på cirkelargumentet, att det som konstvärlden behandlar och benämner som konst är konst.

Konstarter

De sköna konsterna delas traditionellt upp i ett antal underkategorier som bildkonst, arkitektur, skulptur och musik. Litteratur och teater som idag ofta kategoriseras som konstarter omfattades traditionellt inte av konstbegreppet. Varje underkategorier delas sedan upp igen, exempelvis omfattar bildkonsten en rad uttryck och tekniker som måleri, teckning, grafik, fotografi, film, graffiti och videokonst. Många av dagens konstuttryck är dock gränsöverskridande till sin natur och kan därför inte lätt placeras i dessa kategorier. Två tydliga exempel är performance och ljudkonst som båda i viss mån härstammar ur ett konceptuellt förhållningssätt till flera av dessa underkategorier.

Konst kan studeras utifrån skilda perspektiv. Inom olika discipliner läggs tonvikten vid olika aspekter av ämnet:

Dessa discipliner brukar fokusera på sådana aktiviteter som traditionellt betraktas som konst. En programmerares, ingenjörs eller kocks aktiviteter studeras sällan inom estetik eller konstvetenskap.

Abstrakt konst, Konkret konst, konkretism, dadaism, supermatism,  naturalism, realism, kubism, impressionism, naivism, surrealism, pointilism är benämningar på riktningar inom konsten som fått många anhängare och efterföljare då med prefixet post.

Utställningar och stipendier

UTSTÄLLNINGAR

Galleri Hörnan, Falun, 19/10-27/11 2023

Väsby Konsthall, Stockholmsbilder, 2022

Liljevalchs Vårsalong, 2017

H2O, Grafiska Sällskapet, 2017

Kvinnliga grafiker, Östergötlands läns museum, NP33, 2016

Edsvikens konsthall, höstsalong, 2015

Konst åt alla, Konstfrämjandet och Folkets Hus, Boxholm

Edsvikens konsthall, höstsalong, 2012

Bladverk, Grafiska Sällskapet, 2011

Sverigedagarna i Nizjnij Novgorod och Tjeboksary, Svenska ambassaden i Ryssland, 2011

Postens konstförening, Posten, 2011

Kiruna stadshus, Nominering Kirunastipendiet, 2010

Grafiktriennalen, Konstakademien, 2010

Collectors Print, Manege, St Petersburg, 2010

Afghanistansolidaritet, ABF huset, 2009

Mitt Bästa blad, Grafiska Sällskapet, 2008

Panorama art, Grafik och måleri, 2008

SNÖ, Grafiska Sällskapet, 2007

Grafiktriennalen, Konstakademien, 2007

Armada, på KTH, 2006, 2007

PORTFÖLJ, Illustratörcentrum ställer ut på Kägelbanan, 2006

EN VAR på Kulturhusets Galleri 5, 2006.

Konstrakan i Tranås, 2005, 2011

Metros designtävling, Kulturhuset, 2005

Titta Hit! Svenska tecknare på arbetets museum i Norrköping, 2005

EN VAR, Kulturhusets Galleri 5, 2004.

KC-Öst´s julutställning på KISTA Galleria, 2004

EN VAR, KKV i Nacka, 2002, 2003.

Ödeshögs konstförening, Fornsalen i Ödeshög, 2001/02/03/04 måleri och skulptur

Multimediabygge, Kulturhuset, 1996.

Det är snuskigt att fotografera, Kulturhuset, 1994

 SEPARATUTSTÄLLNINGAR

Måleri, grafik och skulptur, Ericsson, Kista, 2011

Tolka verkligheten, KICK, Konstmagasinet, Katrineholm, 2009

Pippi på Konst, Läppe kaffebar, 2008

Måleri, grafik och skulptur, Hantverkshuset i Hästholmen, 2005

Gamla lanthandeln i Boet, måleri, grafik och skulptur, 2003-2004.

Galleri My, 1986

 STIPENDIER

Folke och Ingeborg Lööfs kulturpris, 2011

Nominerad Kiruna stipendiet, 2010

Konstnärsnämnden, arbetsstipendium, 2009

Svenska Tecknare ur fotokopieringsfonden 2005

Författarfondens nordiska resestipendium till Island 2002

Författarstipendium 2001

KK stiftelsens pris för bästa läromedel ITiden, kategorin estetisk/praktiska ämnen

Konstnärsnämnden 1998

Författarstipendium 1987

Stockholms Stads 1987

Konstnärsnämdens resestipendium 1978

Hjalmar Bergman stipendium 1973

 REPRESENTERAD

Apoteksbolaget
Dalarnas Läns Landsting
Falkenbergs Kommun
Göteborg och Bohusläns landsting
Konstkansliet
Landstinget Västmanland
Landstinget Sörmland
Rikskonserter
Sandrews
Statens konstråd
Stockholms Stadsteater
Stockholms Kommun
Stockholms Läns Landsting
Uppsala Kommun
Uppsala Läns Landsting
Västra Götalands läns landsting
Västernorrlands Kommun
Ånge Kommun
Örebro Kommun
Örebro Läns landsting
Östergötlands landsting