Eva Lindgren GalleriGRAND Galleries | Eva Lindgren Galleri
Vänner, tempera på duk, 99 x 60 cm
Jul, tempera på duk, 140 x 107 cm
Horror vacui, tempera på duk, 140 x 105 cm
Bedagad, tempera på duk, 110 x 90 cm
Vart är vi på väg? Tempera på duk, 250 x 47 cm
Navet i staden, tempera på duk, 110 x 80 cm
Gammalt fönster, tempera på duk, 110 x 86 cm, 2012
Celebert besök, äggoljetempera på duk, 82 x 56 cm
Duva på asfalt, äggoljetempera på duk, 39 x 25 cm
Vadårå! äggoljetempera på duk, 50 x 37 cm
Allt kött är hö, 95 x 70, tempera
Våren, tempera på duk , 106 x 90 cm
Ingenmansland, 65 x 44, tempera på duk, 2011
Åter till naturen, 30 x 40, tempera
Till förruttnelsen, 34 x 24, tempera
Markens gröda, 97 x 65, tempera
Luftslott, tempera på duk, 115 x 85 cm,
I döda poeters sällskap, tempera på duk, 83 x 120 cm
Description

Vänner dricker té vid en ljusstrimma. Privat ägo. Friends having tea by the ray of light. Privat collection.