Allt kött är hö

Hemlängtan.
Jorden har fött oss och vi hör samman med jorden
och är rotade vid det uttrycket som landskapet
visar oss hur oskönt det än må vara.
Rotlöshet är ett växande problem
när ingen längre har rätt att
leva och bo där de fötts..

Lämna ett svar