Tempera, stad och land

Temperamålningar. Stockholmsskildringar. Stadslandskap och landskap. Målar i Stockholm och på landsbygden i Östergötland. Äggoljetemperaemulsionen blandas av ägg, linolja och damar. Torra pigment blandas med emulsionen.
Man kan göra annan emulsion som exempelvis kaseintempera, baserat på kasein, eller seracolla, som är en slags pasta med bivax och bikarbonat som grund,
beroende på vilket resultat man vill uppnå.
Temperan är ett sätt att måla som frigör konstnärens temperament.
Du blandar färg i pytsar eller plastmuggar beroende på vad det är du ska arbeta med.
Med tempera kan du lasera färgen i skiktmåleri, lasyrer.
Temperan ger möjlighet till schumrande penseldrag eller mycket detaljerade linjer.
Temperamåleriets största nackdel är svårigheten att skapa färgfördrivningar.
Oljefärgen, som håller sig öppen längre lämpar sig bättre för detta än temperan som torkar ganska fort. Vill du läsa mer om tempera kolla på min sida http://www.gogoplex.se
Temperapaintings.
Egg mixes with water, linseed oil and damar.
The dry pigment is mixed with the solution.
There are various recepies, casein, beeswax and with only eggyolk.
The painting is very durable, perhaps the most durable of all kinds of material.
Giottos paintings have lasted since the medeivals at least the ones that didn´t burn.